Rekrutacja – 2020/2021

 

REKRUTACJA DO BURSY SZKOLNEJ

im. Janusza Korczaka w Kaliszu

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Procedura prowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu na rok szkolny 2020/2021

 

DO POBRANIA:

(dla obecnych wychowanków zakwaterowanych w roku szkolnym 2019/20):
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU ZAMIESZKANIA W BURSIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Drodzy Rodzice i Wychowankowie
Informujemy, że Deklarację o kontynuowaniu zamieszkania w Bursie Szkolnej Nr1 im. Janusza Korczaka na rok szkolny 2020/2021 należy wysyłać tylko w terminie: 04.05.2020r. do 08.05.2020r. (zgodnie z procedurą postępowania rekrutacyjnego) pocztą tradycyjną (będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego) na adres:
Bursa Szkolna Nr 1 im. J. Korczaka
Ul. Przemysłowa 1
62-800 Kalisz

 

(dla kandydatów):
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wzory oświadczeń:

kandydat niepełnoletni:

  • oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 1)
  • oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór nr 2)
  • oświadczenie rodzica o ukończeniu z wyróżnieniem klasy w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja (wzór nr 3)
  • oświadczenie rodzica o przyjęciu w pierwszej kolejności do szkoły jako laureat konkursu lub olimpiady (wzór nr 4)
  • oświadczenie rodzica, iż rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie (wzór nr 5)

kandydat pełnoletni:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 6)
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór nr 7)
  • oświadczenie o ukończeniu z wyróżnieniem klasy w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja (wzór nr 8)
  • oświadczenie o przyjęciu w pierwszej kolejności do szkoły jako laureat konkursu lub olimpiady (wzór nr 9)
  • oświadczenie, iż rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie (wzór nr 10)

Druki wymaganych dokumentów są do pobrania także w sekretariacie szkoły.

62-800 Kalisz, ul. Przemysłowa 1

Wszelkich informacji udziela sekretariat w godzinach 8.00 – 15.30
pod numerem telefonu (62) 753 22 47
lub
email:  bursa@ckziu.kalisz.pl