Miesiąc: Wrzesień 2015

„Wyprawa – poprawa”

„Wyprawa – poprawa”- pod takim hasłem rozpoczęła się tegoroczna akcja Sprzątanie świata – Polska 2015, która odbyła się w dniach 19 -21 września. Młodzież bursy jak co roku włączyła się do tego przedsięwzięcia  organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia. Celem tegorocznej akcji jest promowanie nieśmiecenia, prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi i ukazanie jaką rolę może odegrać każdy […]

Ku czci bohaterów obrony Westerplatte

W dniu 16 września 2015 roku wychowankowie bursy wzięli udział we mszy świętej w Kościele pw. Św. Ap.Ap. Piotra i Pawła w Kaliszu, w intencji bohaterów obrony Westerplatte. Po mszy wychowankowie wraz z wychowawcą Beatą Kwinciak złożyli kwiaty pod pomnikiem, na Placu Bohaterów Westerplatte.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 2015 roku młodzież naszej Bursy wraz z wychowawczynią Agnieszką Tokarek-Walczak, uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych z okazji 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystość odbyła się przed tablicą ku czci ofiar I i II wojny światowej wmurowanej w ścianę kaliskiego ratusza. Delegacja naszej placówki złożyła kwiaty i zapaliła znicz.