„Wyprawa – poprawa”

„Wyprawa – poprawa”- pod takim hasłem rozpoczęła się tegoroczna akcja Sprzątanie świata – Polska 2015, która odbyła się w dniach 19 -21 września. Młodzież bursy jak co roku włączyła się do tego przedsięwzięcia  organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia. Celem tegorocznej akcji jest promowanie nieśmiecenia, prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi i ukazanie jaką rolę może odegrać każdy z nas w tworzeniu i funkcjonowaniu systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Wychowankowie bursy pod opieką pani Izabeli Paszyn, zaopatrzeni w worki do segregacji i rękawice ochronne, porządkowali teren Parku Przyjaźni.