40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

13 grudnia 2021 r. przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Jak co roku, wychowankowie bursy włączyli się w kampanię społeczna IPN „Zapal Światło Wolności” nawiązującą do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata.

O godzinie 19.30 oknach naszej bursy zapalono światełka, aby upamiętnić rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Poza tym przygotowano wystawę edukacyjno-informacyjna na temat tragicznych wydarzeń grudniowych.