Bezpieczny w Internecie!

W dniu 30 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Przypomniane zostały zasady odpowiedzialnego korzystania z komputera i zasobów Internetu. Poruszono problem nadmiernego używania technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wpływu na rozwój młodego człowieka oraz możliwości uzależnienia. W zajęciach wykorzystano prezentację multimedialną pt. „Bądź bezpieczny”. Spotkanie przeprowadziła pani Ewa Majorowicz – pedagog szkolny.

Dzięki spotkaniom uczniowie mogli zdać sobie sprawę, jak ważne jest świadome i odpowiedzialne korzystanie z mediów, aby nie stały się one narzędziem manipulacji, agresji i przemocy rówieśniczej.

Ewa Majorowicz