Bursa otrzymała tytuł „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

W obecnym roku szkolnym nasza placówka uzyskała DYPLOM „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.  Zrealizowaliśmy 10 zadań, otrzymując 100 punktów na 100 możliwych! Pracowaliśmy, stosując różnorodne metody i formy, między innymi: pogadanki, debaty, konkursy, wystawy, przeprowadziliśmy akcje profilaktyczne przeciwko narkomanii, nikotynizmowi, podjęliśmy także inne działania antydyskryminacyjne. Współpracowaliśmy również  ze środowiskiem lokalnym, organizując spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, z Centrum Interwencji Kryzysowej, ze Środowiskowego Domu Pomocy „Tulipan” w Kaliszu oraz Policji.

Beata Kwinciak