Bursowy sukces

Aktywność wychowanków naszej bursy przejawia się w różnych ciekawych inicjatywach. To, że nasi wychowankowie są zdolni, posiadają ciekawe zainteresowania i talenty, wiadomo nie od dziś. Tym bardziej cieszy nas fakt, że odnoszą oni widoczne sukcesy, promując naszą  placówkę nie tylko w Kaliszu, ale również i w kraju.

Karina Grzemska – to  kolejny talent! Wychowanka wykorzystując swoje zdolności artystyczne, stworzyła doskonałą pracę plastyczną zatytułowaną „Lilia”. Otrzymała ona wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubiniu pt. „Piękno ukryte w …”, którego celem było zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej poprzez wtórne wykorzystanie odpadów. Karinę do konkursu przygotowała pani Beata Kwińciak.

Serdecznie gratulujemy!