Dni walki z narkomanią

Od 12 do 14 styczniu 2016 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbyły się dni walki z narkomanią. Prowadzone działania miały na celu zwiększenie świadomości wśród młodzieży na temat zgubnego wpływu na zdrowie i życie narkotyków oraz tzw. nowych narkotyków, czyli dopalaczy.

Młodzież miała możliwość zapoznania się z informacjami o szkodliwości środków psychoaktywnych, zawartych na plakatach edukacyjno – informacyjnych oraz udostępnionych ulotkach.

Wychowankowie bursy wzięli udział w konkursie pt. „Jak zniechęciłbyś innych do sięgania po narkotyki/dopalacze?” Zwycięską pracę w konkursie stworzyła Aleksandra Bednarkiewicz.