Działania profilaktyczne w naszej bursie…

W ramach działań profilaktyki zdrowia przeprowadzone zostały zajęcia poświęcone nowotworowi skóry – czerniakowi i zasadom jego profilaktyki. Zajęcia przeprowadzono w oparciu o scenariusz zaproponowany przez Akademię Czerniaka – sekcję Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Wcześniej młodzież miała możliwość zapoznania się ulotkami przedstawiającymi zdjęcia czerniaków oraz znamion. Uczestnicy spotkania obejrzeli film edukacyjny na temat samobadania skóry. Pod koniec zajęć mogli sprawdzić swoją wiedzę poprzez grę interaktywną na temat różnicowania zmian na skórze.

Dzięki zdobytym umiejętnościom młodzi ludzie mają możliwość stać się ambasadorami akcji w swoich środowiskach lokalnych.

Wychowawca: Izabela Paszyn