Dzień Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu

Dzień Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu
Dnia 12 października 2017 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
w Kaliszu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowanie wychowanków klas pierwszych. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie, wychowankowie i słuchacze.

Dyrektor Jadwiga Jeziorska, nawiązując do myśli Edwarda Blishen’a „Życie jest cudem, a nauczyciel powinien być przygotowany do bycia medium dla tego cudu”, powiedziała, iż współczesna młodzież potrzebuje nauczycieli przewodników, którzy nie tylko przekazują wiedzę uczniom, kształtują ich wartości, ucząc szacunku, tolerancji, ale także przygotowują swoich uczniów do dojrzałego życia. Podziękowała nauczycielom za trud kształcenia i wychowania podejmowany każdego dnia. Wszystkim pracownikom oświaty życzyła pasji i determinacji, wielkiego serca i oddania w pracy z młodzieżą, natomiast uczniom – wytrwałości w nauce, twórczej aktywności oraz radości ze zgłębiania tajników wiedzy.

Dyrektor odczytała także życzenia dla pracowników oświaty przekazane od Pana Andrzeja Grzyba, Posła do Parlamentu Europejskiego.

Oprócz życzeń, gratulacji i podziękowań wyrazem uznania dla pracy pracowników oświaty były wręczone Nagrody Dyrektora.

Po przemówieniu Dyrektor Jadwigi Jeziorskiej przedstawiciele wychowanków klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę przed sztandarem Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu.

Akademię uświetnił program artystyczny w wykonaniu wychowanków Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu. Młodzi artyści zaprezentowali talenty aktorskie w widowisku o Nawojce, legendarnej postaci z XV wieku uchodzącej za pierwszą polską studentkę, a zarazem nauczycielkę, która w męskim przebraniu, pod imieniem Jakuba, zapisała się na Akademię Krakowską. Wychowankowie zaprezentowali także utwory muzyczno-wokalne Seweryna Krajewskiego, Anny Jantar, Adele oraz Doroty Jaremy.

Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie i  troskę o dobro młodzieży, składając serdeczne życzenia i kwiaty wszystkim pracownikom oświaty.

Ilona Stanisławska