Finał WOŚP

Tradycyjnie już każdego roku wychowankowie bursy przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Fundacja postanowiła przeznaczyć zebrane pieniądze na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Pięciu wolontariuszom z naszej bursy udało się zebrać sumę 2090,13 zł. Oprócz tego młodzież działająca w sekcji plastycznej przygotowała rękodzieła, które przekazała do kaliskiego sztabu na aukcję. Udział w akcji WOŚP daje wychowankom wiele satysfakcji z pomagania ludziom i przyczynia się do tego by grała ona „do końca świata i o jeden dzień dłużej”.

Agnieszka Tokarek-Walczak