Jubileusz 50-lecia Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu oraz nadanie sztandaru bursie

W dniu 2 czerwca 2016 r. odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu oraz nadanie sztandaru bursie. Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się Mszą Św. w Kościele św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa (Kościele Garnizonowym), podczas której nastąpiła ceremonia przekazania i poświęcenia sztandaru. Koncelebrze przewodniczył Proboszcz Kościoła Garnizonowego w Kaliszu Ksiądz płk Tadeusz Pałuska, a wśród koncelebrantów byli także były wychowanek bursy Ksiądz Prałat dr Andrzej Latoń z kurii Diecezjalnej w Kaliszu i Ksiądz Prałat Paweł Kostrzewa z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu.

Przed ołtarzem nastąpiło poświęcenie sztandaru – znaku najwyższych wartości, zobowiązującego do godnego wypełnienia obowiązków wobec rodaków i Ojczyzny. Sztandar przekazał na ręce dyrektor Jadwigi Jeziorskiej jeden z fundatorów pan Jan Antczak. Następnie z rąk pani dyrektor sztandar bursy przyjął poczet sztandarowy.

Po Mszy Św., w podniosłej atmosferze, przy wstrzymanym ruchu ulicznym, uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Przemarszowi towarzyszyły dźwięki muzyki Orkiestry Dętej Ochotniczej „Gród Nad Prosną” z Kalisza. Tuż za orkiestrą niesiono sztandar Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu, następnie szli zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i wychowankowie.

Oficjalna Akademia w Teatrze rozpoczęła się Walcem opus 39 Johannesa Brahmsa na 4 ręce w wykonaniu pani prof. dr hab. Joanny Karczmarskiej – Biedrzyńskiej i pana dr Roberta Adamczaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Następnie wysłuchano pieśni i utworów muzycznych na fortepian Fryderyka Chopina Życzenie opus 74 nr 1, Piosnkę litewską opus 74 nr 16 i Śliczny chłopiec opus 74 nr 8 oraz Mieczysława Karłowicza Zasmuconej opus 1 nr 1, Mów do mnie jeszcze opus 3 nr 1 i Z nową wiosną w wykonaniu pani dr Doroty Całek i pana dr Roberta Adamczaka.

Po wspaniałym występie artystów wprowadzono sztandar Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu. Prowadzący, w imieniu pani dyrektor Jadwigi Jeziorskiej,  powitał zgromadzonych gości, m.in. przedstawicieli kaliskiego samorządu: prezydenta Grzegorza Sapińskiego i wiceprezydenta Artura Kijewskiego, radnych i posła, przedstawiciela władz wojewódzkich, wiceprzewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, reprezentantów kaliskich placówek oświatowych, byłego wicedyrektora bursy, rodziców i wychowanków bursy.

Po powitaniu gości dyrektor Jadwiga Jeziorska wygłosiła przemówienie, które stanowiło prezentację tradycji i osiągnięć bursy oraz krótki zarys historii placówki. Następnie wręczono fundatorom dyplomy i kwiaty. Wyrazem szacunku i uznania dla fundatorów są pamiątkowe gwoździe umieszczone na drzewcu sztandaru.

Podczas części oficjalnej nie zabrakło przemówień, gratulacji, życzeń oraz upominków. Wzruszającym momentem było przemówienie wiceprzewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka pana Jerzego Fornalika. Pan Jerzy Fornalik uhonorował wyróżnieniami za krzewienie idei korczakowskich Panią Ilonę Stanisławską i wychowankę Magdalenę Kociołek.

Z uwagą wysłuchano przemówień honorowych gości, m.in.: pana Grzegorza Sapińskiego Prezydenta Miasta Kalisza, pani Marzeny Wodzińskiej członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pana Piotra Kalety posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Gratulacje, podziękowania za dotychczasową działalność oraz upominek złożyli także dyrektorzy szkół, do których uczęszczają wychowankowie bursy.

W swoich wystąpieniach goście przypomnieli o istotnym znaczeniu bursy nie tylko w życiu Kalisza, ale także całego regionu kaliskiego. Złożyli serdeczne podziękowania dla dyrektor Jadwigi Jeziorskiej oraz wszystkich pracowników bursy za zaangażowanie i pasję, z jaką dbają o wszechstronny rozwój wychowanków oraz zapewnienie właściwych warunków bytowych dla młodzieży.

Zanim prowadzący zakończył oficjalną część uroczystości, wspomniał o wielu listach i życzeniach, które placówka otrzymała od osób i instytucji, m.in. od pana Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, pani Andżeliki Możdżanowskiej i Joanny Lichockiej Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Galę jubileuszową uświetnił koncert wychowanka bursy Piotra Kuliga oraz byłej wychowanki Martyny Strychalskiej. Piotr Kulig, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu, zaprezentował utwory na fortepian „Nokturn Es – dur nr 2 Opus 9” Fryderyka Chopina oraz kompozycję Griega „Wedding In Troldhaugen”. Martyna Strychalska, laureatka wielu festiwali i konkursów piosenki, stworzyła niepowtarzalną atmosferę, śpiewając utwory m.in. Edyty Geppert „Nie żałuję” czy Joanny Zagdańskiej „Rękawiczki”.

Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem w sali teatralnej Malarnia. Zaproszeni goście dokonywali wpisu do Księgi Pamiątkowej jubileuszu oraz otrzymywali wydaną z okazji jubileuszu monografię Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka.

Honorowy patronat nad obchodami objęło Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

Artykuł i zdjęcia zamieścił kalisz.pl na stronie WWW: Nadanie sztandaru Bursie Szkolnej nr 1 im. Janusza Korczaka