„Kalisz – najstarsze miasto w Polsce”

W dniu 8 czerwca 2015 r. wychowankowie bursy zaprezentowali wyniki przedsięwzięcia edukacyjnego pod nazwą „Kalisz – najstarsze miasto w Polsce”, które realizowane było przez okres 7 miesięcy w 6 zespołach zadaniowych pod opieką wychowawców i nauczycieli bibliotekarzy. Głównym jego celem było poznanie Kalisza w różnych aspektach: historycznym, kulturowym i rekreacyjnym. Młodzież przygotowała prezentację multimedialną na temat historii miasta Kalisza i jego zabytków. Wykonała plansze przedstawiające zasłużonych mieszkańców naszego miasta pt. „Wybitni kaliszanie – ludzie nauki, kultury i sztuki”. Opracowała folder prezentujący mapę miasta, ulice i znane miejsca w Kaliszu. Przygotowała oraz wydała dodatkowy numer gazetki bursowej poświęcony tylko naszemu miastu.

W holu bursy można obejrzeć prace plastyczne na temat: „Kaliskie budowle sakralne okiem rysownika” oraz prace fotograficzne „Cztery pory roku Kalisza” wykonane przez młodzież podczas zajęć w sekcji plastycznej. Podsumowany został konkurs wiedzy o Kaliszu, którego zwycięzcą została Magdalena Kociołek. Na zakończenie wychowankowie zaprezentowali piosenki o Kaliszu: „Nad Prosną” i „Wspomnienia znad Prosny”.

Koordynatorem całego przedsięwzięcia była wychowawczyni Agnieszka Tokarek-Walczak.

Agnieszka Tokarek-Walczak