Konkurs plastyczny na kartkę pocztową gminy Zelów

W 2020 roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Papieża Polaka, który prowadził dialog z innymi wyznaniami ucząc tym samym otwartości i szacunku oraz pokazując piękno w inności. Wielowyznaniowość i związane z nią aspekty kulturowe to cechy wyróżniające gminę Zelów, które tworzą jej wyjątkową tożsamość.

Zachęcam do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na kartę pocztową, której grafika ukazywać będzie gminę Zelów jako miejsce łączące wiele wyznań i kultur. Żeby poznać gminę organizatorzy konkursu zapraszają na wirtualny spacer po gminie Zelów https://zelow.spacerywirtualne.pl/.

Termin dostarczenia prac trwa do 30 czerwca 2020r. Za datę złożenia zgłoszenia do Konkursu uważa się datę wpływu kompletnej dokumentacji do siedziby Organizatora. Zgłoszenie do konkursu oraz prace plastyczne można przesyłać drogą elektroniczną ( jednak oryginał pracy prosimy zachować do czasu rozstrzygnięcia konkursu).

Celem konkursu jest m.in. budowanie postaw wzajemnej tolerancji i zrozumienia.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kategoria I -uczniowie szkół podstawowych
  • kategoria II -uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli.

Spośród nadesłanych do konkursu prac komisja konkursowa wybierze 4, które zostaną wydane w formie karty pocztowej promującej gminę Zelów. Na rewersie karty zostaną podane dane laureata pracy tj. imię, nazwisko i nazwa miejscowości z której pochodzi praca.

Prace z niezbędnymi załącznikami można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów lub złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zelowie. Na przesyłce należy umieścić napis: „Konkurs: Gmina Zelów – wielowyznaniowy dialog jedności”. Wysyłając zgłoszenie drogą elektroniczną należy wypełnić formularz zgłoszeniowy z niezbędnymi zgodami i przesłać w formie skanu wraz z pracą (skan pracy konkursowej w rozdzielczości minimum 300 dpi zapisany w formacie JPEG) na adres e-mail: j.maciejewska-karbowniczak@zelow.pl w tytule wiadomości prosimy o wpisanie nazwy konkursu.

Gmina Zelów zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie. Więcej informacji w regulaminie na stronie internetowej http://zelow.pl/2020/01/30/ogolnopolski-konkurs-plastyczny/ lub pod numerem tel. 44 634 10 00.

Wychowawca Beata Kwinciak