Konkurs wiedzy o Kaliszu

Dnia 18 marca 2015 r. w Bursie Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka odbył się konkurs wiedzy o Kaliszu, który jest jedną z form realizacji projektu edukacyjnego „Kalisz – najstarsze miasto w Polsce”. Jego celem było: poznanie historii Kalisza, najciekawszych obiektów zabytkowych oraz przybliżenie sylwetek sławnych osób związanych z tym miastem.
Konkurs składał się z etapu pisemnego i ustnego. 6 wychowanek z największą ilością punktów zakwalifikowało się do drugiego etapu. Uczestniczki odpowiadały na pytania wybrane w drodze losowania.

W konkursie I miejsce zajęła Magdalena Kociołek, II miejsce Justyna Płodzień i III miejsce Dagmara Juskowiak.
Organizatorem konkursu była sekcja naukowa wraz z opiekunem Beatą Przybył.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Agnieszka Tokarek-Walczak