Łamanie praw człowieka

W dniach 10-11.12.2017 przeprowadzono  panel dyskusyjny na temat łamania praw człowieka, którego nadrzędnym celem było zdobycie przez wychowanków podstawowej wiedzy o prawach przysługujących współczesnemu człowiekowi.

W ramach dyskusji:

  • wyjaśniono czym są prawa człowieka i dlaczego są one naturalne i niezbywalne;
  • wymieniono najważniejsze dokumenty mówiące o prawach człowieka (zapisy zawarte w dokumentach, takich jak Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Praw Dziecka, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Europejska Konwencja Praw Człowieka);
  • wymieniono rodzaje praw, które posiada człowiek;
  • przeanalizowano dokumenty, artykuły, sytuacje i wskazano jakie prawa człowieka zostały złamane;
  • omówiono jak zredagować list otwarty w sprawie osoby/sytuacji, wobec której złamane zostały prawa człowieka.

Irena Kujawska