Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ustanowiony przez UNESCO w listopadzie 1999r. na wniosek Bangladeszu. Data ta upamiętnia wydarzenia z Pakistanu (w którego skład wchodziły wówczas terytoria zamieszkałe przez Bengalczyków), gdzie w 1952r. zginęło 5 studentów domagających się nadania statusu języka urzędowego językowi bengalskiemu. Według danych UNESCO na świecie istnieje około 6 tysięcy języków, lecz ponad połowa z nich jest tak rzadko używana, iż mogą zniknąć w przeciągu kilku pokoleń.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego służą przede wszystkim przypomnieniu celów, dla których Dzień ten został proklamowany: podkreśleniu znaczenia różnorodności językowej i kulturowej, zwróceniu uwagi społeczeństw na łączące się z nauką języka ojczystego kwestie tożsamości narodowej, a także przyznaniu tejże różnorodności należytego miejsca w edukacji i uświadomieniu wpływu rozumienia języka na rozwój intelektualny dziecka.

W Polsce obchody tego dnia polegają na promowaniu języka polskiego i podkreślaniu konieczności ochrony dziedzictwa językowego. Należy także pamiętać o innych językach, którymi posługują się osoby zamieszkujące terytorium naszego kraju (np. o języku kaszubskim).

Weź udział w dyktandzie !

Nie będzie to stresujący konkurs, ale zabawa słowem,
w której każdy będzie mógł sprawdzić swoje językowe umiejętności.
Poprzez wspólne napisanie dyktanda chcemy zachęcić do bliższego przyjrzenia się polszczyźnie i zwrócenia uwagi na sprawność i poprawność językową.
Nie będzie ocen w szkolnym stylu!

Rozwiąż dyktando i wyślij je na adres: agnieszka.walczak@ckziu.kalisz.pl.,
a dowiesz się więcej na temat swoich wyników.
Dyktanda można przesyłać do 28 lutego 2021 r.

Zapraszam wszystkich do wspólnej językowej zabawy!

Organizator – Agnieszka Tokarek-Walczak