Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Przyczyną zainicjowania Święta było pogłębiające się zjawisko nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, którym towarzyszą marginalizacja i dyskryminacja mniejszości narodowej.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji nawiązuje do szacunku, akceptacji oraz tolerancji różnorodności kultur na całym świecie. Głównym celem Święta jest zaktywizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i uświadamianie społeczeństwa o niebezpieczeństwach związanych z konsekwencjami dyskryminacji.

Dzień jest także okazją do głębszej refleksji nad przyczynami nietolerancyjnych zachowań oraz poszukiwaniem praktycznych wskazówek, które mogą doprowadzić do znalezienia rozwiązań problemów związanych z brakiem tolerancji.

Magdalena Pietrzak