“Młodzi Pamiętają”

14 grudnia biblioteka szkolna wraz z samorządem zorganizowała spotkanie, które miało na celu uświadomienie i przypomnienie wydarzeń stanu wojennego. Młodzież poznała sylwetki ludzi, którzy w minionej epoce nie obawiali się ryzykować życiem w imię walki o niepodległą ojczyznę. Spotkanie wzbogacono wystawą oraz zaprezentowane zostały fragmenty filmu “Śmierć jak kromka chleba”