Młodzież na wystawie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

W dniu 24 października 2016 roku młodzież bursy obejrzała wystawę Ewy Ratajczak zorganizowaną w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w „Galerii w Hallu”. Wystawa zawierała urokliwe miniatury autorki zatytułowane „W kole barw”. Artystka ukazała w swych pracach fascynację barwami. Pani Ewa Ratajczyk wyszła od prymarnej palety barw, od trzech najważniejszych: żółtej, niebieskiej i czerwonej.  W wyniku ich mieszania powstała szeroka, i od razu nieskończona, gama kolorystycznych kombinacji, które tworzą obrazy.

Wystawa wywarła duże wrażenie na młodych odbiorcach sztuki.

Wyjście zorganizowała wychowawczyni Beata Kwinciak, opiekunka sekcji plastycznej.

Beata Kwinciak