Narkotyki, dopalacze, obrona konieczna…

Nasza bursa przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród dzieci i młodzieży w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom.

W ramach akcji w dniu 10 marca br. zorganizowano spotkanie wychowanków bursy z przedstawicielami policji. Miało ono na celu podnieść świadomość prawną związaną z narkomanią, poszerzyć wiedzę młodzieży na temat niebezpiecznych konsekwencji zażywania narkotyków i dopalaczy oraz ukazać negatywne reakcje organizmu młodego człowieka na te środki.

Ponadto na spotkaniu poruszano tematykę obrony koniecznej, konsekwencji prawnych związanych z jej przekroczeniem, rozmawiano również o tym, jak unikać sytuacji konfliktowych.

Organizatorem spotkania był opiekun sekcji higieny i profilaktyki zdrowotnej, pani Izabela Paszyn.

Izabela Paszyn