Narodowe Czytanie 2014 w bursie

Nasza placówka została oficjalnie zgłoszona do Ogólnopolskiej Akcji Narodowe Czytanie 2014 i wpisana na listę działań na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji otrzymaliśmy okolicznościową pieczątkę. Każdy uczestnik „Narodowego Czytania w bursie” mógł złożyć pamiątkowy stempel we własnych egzemplarzach „Trylogii”. Spotkanie rozpoczęła pani Ewa Majorowicz, która przybliżyła cel Narodowego Czytania oraz zasługi naszego noblisty Henryka Sienkiewicza dla polskiej literatury i dziedzictwa narodowego. Nakreśliła czas i miejsce akcji trzeciej części „Trylogii”. Wychowankowie czytali wybrane fragmenty „Pana Wołodyjowskiego”, a jako pierwsza rozpoczęła Kinga Głuch  VI rozdziałem o przyjeździe pani stolnikowej z Baśką i Krzysią. Kolejne fragmenty czytali: Dagmara Juskowiak, Magdalena Kociołek, Marta Haręża, Łukasz Stolecki, Daria Biel oraz Mateusz Wróbel. Młodzież miała wspaniałą okazję, by przeżyć przygody sienkiewiczowskich bohaterów oraz zapoznać się z okolicznościową wystawą.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za udział w tym przedsięwzięciu.