Nasze talenty

W dniach 22- 25 maja Samorząd Wychowanków zorganizował wystawę „Dzień Talentu”. Celem akcji była popularyzacja działań artystycznych w bursie, promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz prezentacja pasji wychowanków bursy.

Można było obejrzeć fotografie przedstawiające dokonania sportowe, muzyczne i aktorskie wychowanków.

Wystawę uświetniły też prace plastyczne Sary Świderskiej.

Wychowawca: Izabela Paszyn