Nie ma śmieci – są surowce

W dniu 17.09.2017 uczniowie bursy szkolnej CKUiP wzięli udział w Akcji Sprzątanie świata – pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”.

Celem tegorocznej akcji była przede wszystkim zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zaktywizowanie uczniów do działania na rzecz środowiska, a także promowanie obowiązującego standardu selektywnej zbiórki.

Zwrócono uwagę na to iż przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie powinny one kończyć jako „śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ). Albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.

Akcję potraktowano jako wspólną lekcję poszanowania środowiska i jego zasobów oraz dobrą okazję do inicjowania działań, dzięki którym zmniejsza się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Irena Kujawska