Pamiętamy o bezdomnych zwierzętach

Corocznie 4 października w dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt.

Św. Franciszek w stosunku do człowieka i przyrody wyrzekł się chęci dominacji oraz wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń. Głosił, że wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi, bez względu na charakter, poglądy, narodowość, stan majątkowy i każdy, kto prosi o pomoc, wróg czy przyjaciel powinien być wysłuchany i przyjęty.
Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt trwający do 10 października.

Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce w 1993 roku.
Październik został ustanowiony w Polsce Miesiącem Dobroci dla Zwierząt.

Jak co roku w tym miesiącu młodzież bursy i turnusów zawodowych ODiDZ włączyła się w pomoc czworonogom. Starając się wspomóc zwierzęta w kaliskim schronisku zorganizowano zbiórkę koców i pokarmów dla nich.

Pamiętajmy:
Każdy z nas poza pomocą doraźną w formie pokarmu dla zwierząt może zastanowić się nad adopcją zwierzaka ze schroniska. Oczywiście decyzja musi być przemyślana i uzgodniona z najbliższymi.

Adoptować zwierzę może tylko osoba pełnoletnia, która daje rękojmię właściwej opieki nad zwierzęciem. Adopcje są bezpłatne, odbywają się na podstawie podanych przez opiekuna danych osobowych spisanych w porozumieniu i ankiecie adopcyjnej. Wszystkie zwierzęta wychodzące ze schroniska do nowych właścicieli są zaczipowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie, zwierzęta młode i koty dorosłe również przeciwko chorobom zakaźnym. (informacje pozyskane z portalu NaszeMiasto.pl)

Warto pamiętać o bezdomnych zwierzętach cały rok, nie tylko w październiku.

Kamilla Kopeć, Izabela Paszyn