Pokaz Karate

30 maja odbyło się spotkanie zorganizowane przez sekcję sportową z Panem Tomaszem Jeżykiem, trenerem i instruktorem Kaliskiego Klubu Kyokushin-kan Karate David Club. Na wstępie Pan Tomasz Jeżyk przedstawił historię sztuk walki Dalekiego Wschodu, gdzie źródła historyczne wskazują, iż pierwszy zapis o sztuce walki pochodzi z roku 2500 p.n.e., a za kolebkę wszystkich dalekowschodnich systemów walki uważa się starożytne Chiny. Należy dodać, że droga jaką przebyło karate, nim trafiło do Japonii liczy wiele wieków.

Trener podczas wykładu wspomniał, że młodzież wciąż poszukuje możliwości zaspokojenia swoich naturalnych dążeń – do rywalizacji, do określenia się, a nawet dominacji. Stąd tak wielka popularność wschodnich sztuk walki. Niosą one bowiem w sobie wiele wartości istotnych dla współczesnego człowieka, ale tylko wtedy, gdy na treningu przestrzegana jest dyscyplina i panują właściwe relacje między członkami ćwiczącej grupy a instruktorem. Już głęboki ukłon rozpoczynający i kończący ćwiczenia jest symbolem szacunku dla drugiego człowieka. Osoby uprawiające sztuki walki, uczą się od początku grzeczności. Efektem uprawiania karate jest osiągnięcie dyscypliny wewnętrznej, rozwój zdolności umysłowych i ciała oraz pogłębianie właściwości ducha.

Ćwiczenie każdej sztuki walki zwiększa poczucie własnej wartości. Wraz z kolejną opracowaną techniką, człowiek staje się bardziej pewny swoich umiejętności. Sztuki walki kształtują silną wolę oraz ćwiczą dyscyplinę. Uczą przełamywania słabości i pozwalają osiągnąć pełną kontrolę nad ciałem. Szczególne wschodnie sztuki walki (kung fu, karate, aikido) uczą takich cech, jak cierpliwość, opanowanie i koncentracja. Kluczem do osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie jest równowaga ciała i umysłu.

Aktywność ruchowa, jaką zapewniają sztuki walki, jest świetnym sposobem na radzenie sobie ze stresem. W praktykach sztuki walk dużą rolę odgrywają ćwiczenia relaksujące w pracy z oddechem. Jest to dobry sposób na odprężenie, np. po ciężkim dniu w szkole.

Po krótkim wykładzie nastąpił pokaz umiejętności, dzięki którym wychowankowie mogli zobaczyć wymagające wysokiej sprawności ćwiczenia fizyczne.

Irena Kujawska