Pożegnanie maturzystów

Mariusz Czekalski – uczeń IV klasy Technikum Budowy Fortepianów otrzymał nagrodę Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego  i Praktycznego w Kaliszu za aktywny udział w życiu społecznym bursy. Mariusz w sposób szczególny angażował się w działalność sekcji muzycznej. Każdego roku brał udział w uroczystościach szkolnych i promował naszą placówkę w środowisku lokalnym uczestnicząc w muzycznych koncertach charytatywnych.