Poznaj konsekwencje naruszania przepisów prawa

W dniu 28 listopada 2016 r. gościliśmy w bursie funkcjonariuszkę policji, st. sierż. Agnieszkę Olejnik-Muchę z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Pani st. sierż. przeprowadziła prelekcję na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów prawa związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych, tzw. dopalaczy. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży o zagrożeniach a także skutkach zażywania wyżej wymienionych środków. Prelegentka podkreśliła, jak ważna jest umiejętność asertywnego zachowania w przypadku nakłaniania przez innych do spróbowania.

Ewa Majorowicz