Przełamywanie barier i lęku przed kontaktem z niepełnosprawnymi

W dniu 6.12.2017 przeprowadzono  warsztaty na temat: „Przełamywanie barier i lęku przed kontaktem z niepełnosprawnymi”, których nadrzędnym celem było:

  • uwrażliwienie wychowanków na zagadnienie niepełnosprawności,
  • kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych,
  • zapoznanie wychowanków z podstawowymi rodzajami niepełnosprawności,
  • motywowanie wychowanków do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi,
  • zachęcanie wychowanków do burzenia funkcjonujących w świadomości społecznej stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych.

Irena Kujawska

 

 

Oglądam świat trochę z niższej perspektywy