Rocznica wyzwolenia Kalisza

W dniu 23 stycznia 2015 roku w 70. rocznicę wyzwolenia Kalisza spod okupacji niemieckiej uczczona została pamięć tych, którzy wyzwolili miasto. Młodzież  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod tablicą pamiątkową umieszczoną na ścianie ratusza Głównego Rynku.

Agnieszka Tokarek-Walczak