Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy pt. „Mam prawa”

10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W tym dniu w naszej bursie odbył się konkurs wiedzy o prawach człowieka i dziecka pt. „Mam prawa”. Celem konkursu było: propagowanie idei praw człowieka, pogłębianie wiedzy na temat praw człowieka i instytucji powołanych do ich ochrony, budzenie wrażliwości na przejawy łamania praw człowieka w świecie, zachęcanie do wyrażania własnych opinii i refleksji inspirowanych tą problematyką. Do konkursu zgłosiło się 12 uczestników. Wychowankowie rozwiązywali w formie pisemnej test składający się z 20 pytań. Po podliczeniu punktów komisja konkursowa ogłosiła wyniki. Największą ilość punktów, a tym samym I miejsce zdobyła Alicja Zając. Drugie miejsce ex aequo zajęli Radosław Wagan i Wiktor Siwerski.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Agnieszka Tokarek-Walczak