Sprzątanie Świata 2020

Jak co roku nasza placówka włączyła się w akcję Sprzątanie Świata – Fundacja Nasza Ziemia. Celem tegorocznej edycji organizowanej pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję” było zwrócenie uwagi na kwestie świadomych zakupów i stosowanie w życiu codziennym zasad filozofii Zero Waste. Równie ważna jak nie śmiecenie i sprzątanie jest zmiana naszych indywidualnych nawyków na te bardziej przyjazne środowisku, na przykład poprzez rezygnację z jednorazowych opakowań plastikowych. Wychowankowie bursy i uczniowie wraz z nauczycielami udali się w teren, czyli do miejsc przyległych do placówki i do Parku Przyjaźni, gdzie zbierali śmieci do specjalnie przeznaczonych do tego celu worków: żółtych – na plastik, metale i opakowania wielowymiarowe, niebieskich – na papier, zielonych – na szkło, czarnych – na odpady zmieszane.
Nauczycielami bezpośrednio nadzorującymi sprzątanie byli: Tomasz Maćkowski i Rafał Liebchen. Koordynowaniem akcji zajęła się: Agnieszka Tokarek-Walczak.

Agnieszka Tokarek-Walczak