Sprzątanie Świata w bursie

Wzorem lat ubiegłych wychowankowie bursy pod opieką pani Róży Baldysz włączyli się w ogólnopolską akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2014” , która w tym roku odbywała się w dniach od 19-21 września.
W bieżącym roku akcja porządkowa ogłoszona przez Fundację Nasza Ziemia przebiegała pod hasłem: „Turysto szanuj środowisko”.

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska, poczynając od uprzątnięcia śmieci poprzez zastosowanie selektywnej zbiórki odpadów, po długofalowe kształtowanie nawyków ekologicznych.

Młodzież bursy zadbała o czystość i porządek wokół placówki oraz usunięcie śmieci z pobliskich terenów. W tym roku wychowankowie zebrali więcej odpadów niż w roku ubiegłym.