Stop dyskryminacji

Z okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej młodzież bursy szkolnej  podjęła się zorganizowania różnorodnych działań antydyskryminacyjnych. Akcja prowadzona była w dniach 16 i 19 maja, a w jej ramach zaprezentowano instalację pt. „Drzewo różnorodności”, podczas której zawieszano różnorodne liście i kwiaty z hasłami kojarzącymi się z antydyskryminacją. Kolejnym działaniem był happening „Stop dyskryminacji”, młodzież wyszła z bursy z tytułowym hasłem wykonanym na kolorowych kartkach papieru, aby zwrócić uwagę społeczeństwu na problem, jakim jest dyskryminowanie ludzi.

Przedsięwzięcia były okazją do refleksji nad zjawiskiem różnorodności kulturowej.

Beata Kwinciak