Sukces wychowanki bursy

Wychowanka bursy Karolina Majchrzak, kształcąca się w zawodzie fryzjer Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu zdobyła nagrodę w  konkursie plastycznym „Poznajemy swój region” zorganizowanym w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu. W dniu 27 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste wręczeniem nagród z wernisażem prac konkursowych, poprzedzone pokazem tańców folklorystycznych. Po wernisażu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Laureatce serdecznie gratulujemy!