Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej 2021

Dnia 21.05 obchodzony jest Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. Jego celem jest popularyzacja tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz zwrócenie uwagi na ochronę dziedzictwa kulturowego. Z tej okazji w naszej placówce powstała gazetka informacyjna oraz wiersz napisany przez jedną z wychowanek bursy.

Katarzyna Matyjasik