Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej jest obchodzony corocznie 21 maja. Rezolucja odnosi się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju.

Ten dzień stanowi okazję aby promować równość i tolerancję dla innych. Wychowankowie naszej bursy również włączyli się w propagowanie działań antydyskryminacyjnych. Młodzież wzięła udział w zajęciach wychowawczych, podczas których zredagowała gazetkę edukacyjno – informacyjną korzystając ze stron www. Uczniowie z własnej inicjatywy stworzyli plakat, którego hasłem przewodnim jest tolerancja.

Izabela Paszyn