Światowy Dzień Ziemi 2017r.

Dzień Ziemi lub też Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona.

Wiele krajów obchodzi Dzień Ziemi zgodnie z proklamacją ONZ w dniu równonocy wiosennej, która przypada 20 lub 21 marca. Dodatkowo ONZ wyznaczyło datę 22 kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

Jest to szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie. 22 kwietnia 2017r. z okazji Światowego Dnia Ziemi wychowankowie wykonali plakat tematycznie związany z tym wydarzeniem.

Ziemia jest naszą matką i należy ją szanować i dbać o ekologię. Jest to ważne nie tylko dla nas ale i dla przyszłych pokoleń.

Wychowawca Róża Baldysz