Szkolenie w bursie

W dniu 12 maja 2016 r. w świetlicy bursy odbyło się szkolenie wychowanków  z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie prowadził koordynator ds. bezpieczeństwa, pan Tomasz Machelak. Celem szkolenia była aktualizacja wiedzy na temat odpowiedniego zachowania się wychowanków w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz rozpoznawania u innych osób niepokojących symptomów, które mogą wskazywać na to, że danej osobie należy udzielić pierwszej pomocy.

Szkolenie dotyczyło: podstaw prawnych udzielania pierwszej pomocy, rozpoznawania stanów zagrożenia, utraty zdrowia lub życia w różnych sytuacjach, pomocy poszkodowanym, schematu postępowania ratowniczego przy zaburzeniach oddychania i krążenia krwi oraz schematu postępowania podczas dzwonienia na numery alarmowe i zgłaszania meldunku wezwania pomocy.

Agnieszka Tokarek-Walczak

Szkolenie w Bursie