Tydzień walki z narkomanią

W dniach 15 – 18 stycznia 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbywały się dni walki z narkomanią. Podjęte działania miały na celu uwrażliwić młodzież na problem uzależnień wynikającym z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym. W tym celu została przygotowana akcja informacyjno-plakatowa.

16 stycznia 2018 r. zostały przeprowadzone zajęcia na temat „Co możesz zrobić, jako młody człowiek, aby chronić siebie i zmniejszyć ryzyko problemów z narkotykami?” przez pedagoga szkolnego, panią Ewę Majorowicz oraz opiekuna sekcji higieny i profilaktyki zdrowotnej, panią Izabelę Paszyn. Młodzież mogła wypowiedzieć się na poruszony temat i dokonać autorefleksji.

Pedagog szkolny Ewa Majorowicz

Wychowawca Izabela Paszyn