Tydzień walki z narkomanią

W dniach 12 – 29 stycznia 2015 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego  i Praktycznego odbywały się dni walki z narkomanią. Wspólne działania młodzieży oraz nauczycieli miały na celu uwrażliwić wszystkich na problem uzależnień w związku z rosnącym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci i młodzieży, wynikającym z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym (w tym w szczególności dopalaczy).

Wychowankowie oraz wszyscy pracownicy placówki mogli korzystać z informacji o szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych, zawartych na plakatach profilaktycznych przygotowanych przez panią pedagog Agatę Rokicką. Młodzież uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez pedagoga, podczas których mogła wysłuchać wypowiedzi byłego narkomana (nagranie CD), który dzieląc się swoimi doświadczeniami stara się ustrzec tych, którzy eksperymentują z różnymi środkami narkotycznymi.

W ramach działań zorganizowany był również na terenie bursy happening, który nie tylko miał być przestrogą przed wejściem młodych ludzi w świat samotności i uzależnienia, ale miał również wskazać możliwe formy tym, którzy być może są w trudnej dla siebie sytuacji lub mają bliskich, którzy tej pomocy potrzebują.

Dodatkową atrakcją dla młodzieży były zajęcia ze wspinaczki boulderowej w „Blokoblisko” w ramach promocji alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz promocji zdrowego stylu życia. Zajęcia zorganizowane zostały przez opiekuna sekcji sportowej panią Kamillę Kopeć.

Agnieszka Tokarek-Walczak