Warsztaty integracyjne

W listopadzie i grudniu 2018 r. młodzież w bursie miała okazję wziąć udział w warsztatach integracyjnych prowadzonych przez zaproszone z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu panie pedagog: mgr Joannę Matlak – Dudę i mgr Justynę Fułek. Warsztaty miały na celu wspomóc młodzież z klas pierwszych w procesie integracji z nowymi grupami rówieśniczymi zarówno w bursie, jaki i w nowych szkołach. Omówione zostały sposoby radzenia sobie ze stresem oraz z emocjami. Panie pedagog zaproponowały do odegrania szereg ciekawych scenek, mających na celu zachęcenie wychowanków do stosowania nowo poznanych umiejętności w życiu codziennym.

mgr Małgorzata Olbratowska – pedagog

https://pixabay.com/pl/ludzie-ludzi-grupa-osoby-symbolu-3245739/