Wychowankowie bursy w przedszkolu

W dniu 27 maja 2015 r. wychowankowie bursy pod opieką wychowawczyni Agnieszki Tokarek-Walczak udali się do  Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. Św. Józefa Opiekuna w Kaliszu, aby zaprezentować program słowno-muzyczny pt. „Wokół praw i obowiązków. Janusz Korczak – patron dziecięcych marzeń”. Celem występu było zapoznanie z postacią Janusza Korczaka i uświadomienie konieczności poszanowania praw drugiego człowieka. Nasi artyści przypomnieli przedszkolakom, że każde dziecko tak samo jak dorosły jest pełnowartościowym obywatelem i przysługują mu prawa obowiązujące niezależnie od wieku, a Stary Doktor to prekursor walki o te prawa, wspaniały pedagog, od którego powinni się uczyć wszyscy dorośli. Poza tym wychowankowie przedstawili inscenizację bajki o tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. W programie artystycznym znalazły się także piosenki: „Kubuś Puchatek”, „Była sobie żabka mała”. Nie zabrakło również życzeń z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka oraz słodkiego poczęstunku. Na zakończenie spotkania został utworzony i podpisany przez wszystkie dzieci kodeks dobrego postępowania, aby każdy o nim pamiętał i przestrzegał go w codziennym życiu.

Agnieszka Tokarek-Walczak