WZIĘLIŚMY UDZIAŁ W 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu po raz kolejny grało dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sześcioro Naszych Wolontariuszy dla 27. Finału WOŚP zebrało podczas kwesty kwotę: 1870, 23 złotych.

Tradycyjnie Sekcja plastyczna Bursy Szkolnej przekazała na licytację przedmioty wykonane na zajęciach z rękodzieła.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałego wyniku.

Wicedyrektor Ilona Stanisławska