Zaproszenie do konkursu o tytuł „Mistrza savoir-vivre”

Zapraszamy do udziału w konkursie na temat wiedzy o „savoir-vivre”. Celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec osób starszych, niepełnosprawnych, zarówno w domu, jak i w miejscu publicznym, w sytuacjach towarzyskich, jak i oficjalnych. Konkurs trwa do 23 stycznia 2017 r., a ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26 stycznia 2017 r.

Uczestnicy konkursu przygotowują się indywidualnie. Ulotki i gazetki tematyczne oraz inne pomoce, a także szczegółowy regulamin znajdują się na piętrach i w bibliotece.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest wychowawca, pani Beata Kwinciak.

savoir-vivre