Akcja profilaktyczna pod hasłem „Agresji mówimy NIE”

Dnia 16 października 2017 r. myśląc o bezpieczeństwie naszych wychowanków oraz o promowaniu postaw, w których nie będą oni stosowali, akceptowali lub milczeli na temat przemocy rówieśniczej w szkole i poza nią, zorganizowano działania profilaktyczne. Zaprezentowano prezentację multimedialną „Przemoc”, powstałą w ramach międzynarodowej kampanii przeciwdziałania przemocy, przeprowadzono panel dyskusyjny, w którym młodzież mogła wyrazić swoje zdanie na poruszany problem.

Akcja miała na celu pokazanie prawidłowych zachowań i sposobów spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla niewłaściwych postaw młodych ludzi. Organizatorem akcji profilaktycznej był pedagog szkolny pani Ewa Majorowicz.

Ewa Majorowicz