Galeria Bezdomna – Projekt wydruki

W dniach 27 – 29 maja 2016 roku , tym razem w dawnym budynku kaliskiego więzienia, odbyła się Galeria Bezdomna, organizowana przez Stowarzyszenie Poza Kadrem. W dniu 29 maja uruchomiono wernisaż prac dla zwiedzających. Można było podziwiać prace fotograficzne, plastyczne i rękodzielnicze, a przy okazji zwiedzić więzienie. Wychowanka naszej bursy – Dominika Patrzykąt – zgłosiła fotografie natury do projektu wydruki i zaprezentowała swoje uzdolnienia. Jej praca została wystawiona  pośród innych ciekawych prac fotograficznych w głównym korytarzu więzienia.

Beata Kwinciak