Konkurs z okazji Dnia Patrona Bursy Szkolnej

race prosimy składać w pokoju wychowawców

do dnia 14 czerwca 2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 czerwca 2021r.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

W sprawach konsultacji prosimy kontaktować się

z wychowawcą Ireną Kujawską.