Maraton Pisania Listów 2020

Mimo pandemii, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności od 1 do 11 grudnia 2020 w bursie został przeprowadzony Maraton Pisania Listów. Akcja ta, miała na celu pisanie listów do władz z różnych zakątków świata, w sprawach osób pokrzywdzonych, niesłusznie skazanych lub dyskryminowanych.

Dzięki zaangażowaniu dyrekcji, wychowawców oraz wychowanków bursy, łącznie napisanych zostało 41 listów w sprawie czterech osób.

Małgorzata Ojrzanowska
Katarzyna Matyjasik