Podziękowanie za udział w akcji charytatywnej “Góra grosza”